IR@PKUHSC
浏览/检索结果: 共128583条,第1-20条
条数/页:   排序方式:
Studies on the hybrid peptides of fibrinogen fragments 会议论文
作者:  Zhao, M;  Peng, SQ;  Wang, YY
Studies on the linkers of steroids and peptides 会议论文
作者:  Wang, C;  Peng, SQ;  Qiu, XC
The relaxation effect of the linkers of APLRV and RGD 会议论文
作者:  Zhao, M;  Peng, SQ;  Sabitouf, D
锥形术CT评价下颌磨牙根分叉病变再生治疗疗效 期刊论文
作者:  乔静;  段晋瑜;  孙昌洲;  柳登高
Synthesis of antigenic peptides for HEV diagnosis 会议论文
作者:  Xu, JX;  Qin, ZH;  Cai, MS
锥形术CT评价下颌磨牙根分叉病变再生治疗疗效 期刊论文
作者:  乔静;  段晋瑜;  孙昌洲;  柳登高
In vitro characterization of ZM21 mini-tube used for biodegradable metallic stent 期刊论文
作者:  Bian, Dong;  Jiang, Jingjun;  Zhou, Weirui;  Li, Nan;  Zheng, Yufeng;  Leeflang, Sander;  Zhou, Jie
The mTOR kinase inhibitor everolimus synergistically enhances the anti-tumor effect of the Bruton′s tyrosine kinase (BTK) inhibitor PLS-123 on Mantle cell lymphoma 期刊论文
作者:  Li, Jiao;  Wang, Xiaogan;  Xie, Yan;  Ying, Zhitao;  Liu, Weiping;  Ping, Lingyan;  Zhang, Chen;  Pan, Zhengying;  Ding, Ning;  Song, Yuqin;  Zhu, Jun
Prefrontal activation during a working memory task differs between patients with unipolar and bipolar depression: A preliminary exploratory study 期刊论文
作者:  Zhu, Yue;  Quan, Wenxiang;  Wang, Huali;  Ma, Yantao;  Yan, Jun;  Zhang, Hua;  Dong, Wentian;  Yu, Xin
Are concentrations of alkaline earth elements in maternal hair associated with risk of neural tube defects? 期刊论文
作者:  Li, Zhenjiang;  Wang, Bin;  Huo, Wenhua;  Liu, Yingying;  Zhu, Yibing;  Xie, Jing;  Li, Zhiwen;  Ren, Aiguo
Cardiorespiratory responses of air filtration: A randomized crossover intervention trial in seniors living in Beijing Beijing Indoor Air Purifier StudY, BIAPSY 期刊论文
作者:  Shao, Danqing;  Du, Yipeng;  Liu, Shuo;  Brunekreef, Bert;  Meliefste, Kees;  Zhao, Qian;  Chen, Jie;  Song, Xiaoming;  Wang, Meng;  Wang, Juan;  Xu, Hongbing;  Wu, Rongshan;  Wang, Tong;  Feng, Baihuan;  Lung, Candice Shih-Chun;  Wang, Xian;  He, Bei;  Huang, Wei
Facile synthesis of mesoporous bioactive glass nanospheres with large mesopore via biphase delamination method 期刊论文
作者:  Tang, Jieyin;  Chen, Xiaofeng;  Dong, Yanmei;  Fu, Xiaoling;  Hu, Qing
Prevalence and risk factors associated with hypertension and prehypertension in a working population at high altitude in China: a cross-sectional study 期刊论文
作者:  Shen, Yang;  Chang, Chun;  Zhang, Jingru;  Jiang, Ying;  Ni, Bingying;  Wang, Yanling
Oxcarbazepine oral suspension in pediatric patients with partial seizures and/or generalized tonic-clonic seizures: a multi-center, single arm, observational study in China 期刊论文
作者:  Wang, Yi;  Chen, Yin-Bo;  Zhang, Yu-Qin;  Luo, Rong;  Wang, Hua;  Lv, Jun-Lan;  Wang, Dong;  Zhu, Sui-Qiang;  Lin, Zhong-Dong;  Qin, Jiong
Time-dependent effect of electrical stimulation on osteogenic differentiation of bone mesenchymal stromal cells cultured on conductive nanofibers 期刊论文
作者:  Zhu, Siqi;  Jing, Wei;  Hu, Xiaoqing;  Huang, Zirong;  Cai, Qing;  Ao, Yingfang;  Yang, Xiaoping
The prevalence and risk factor control associated with noncommunicable diseases in China, Japan, and Korea 期刊论文
作者:  Ma, Defu;  Sakai, Hiromichi;  Wakabayashi, Chihiro;  Kwon, Jong-Sook;  Lee, Yoonna;  Liu, Shuo;  Wan, Qiaoqin;  Sasao, Kumiko;  Ito, Kanade;  Nishihara, Ken;  Wang, Peiyu
Selective Inhibition of Amygdala Neuronal Ensembles Encoding Nicotine-Associated Memories Inhibits Nicotine Preference and Relapse 期刊论文
作者:  Xue, Yan-Xue;  Chen, Ya-Yun;  Zhang, Li-Bo;  Zhang, Li-Qun;  Huang, Geng-Di;  Sun, Shi-Chao;  Deng, Jia-Hui;  Luo, Yi-Xiao;  Bao, Yan-Ping;  Wu, Ping;  Han, Ying;  Hope, Bruce T.;  Shaham, Yavin;  Shi, Jie;  Lu, Lin
The impact of a new standard labor protocol on maternal and neonatal outcomes 期刊论文
作者:  Wang, Dingran;  Ye, Shenglong;  Tao, Liyuan;  Wang, Yongqing
In vitro evaluation of a novel pH neutral calcium phosphosilicate bioactive glass that does not require preconditioning prior to use 期刊论文
作者:  Li, Ailing;  Lv, Yang;  Ren, Huihui;  Cui, Yang;  Wang, Chao;  Martin, Richard A.;  Qiu, Dong
Highly efficient isolation and release of circulating tumor cells based on size-dependent filtration and degradable ZnO nanorods substrate in a wedge-shaped microfluidic chip 期刊论文
作者:  Li, Songzhan;  Gao, Yifan;  Chen, Xiran;  Qin, Luman;  Cheng, Boran;  Wang, Shubin;  Wang, Shengxiang;  Zhao, Guangxin;  Liu, Kan;  Zhang, Nangang