北京大学医学部机构知识库
Advanced  
IR@PKUHSC  > 北京大学深圳医院  > 风湿免疫科  > 期刊论文

view all items

(Results 1-2 of 2)
Help
Items/Page:    Sort:
Genome-wide association study in a Chinese Han population identifies nine new susceptibility loci for systemic lupus erythematosus [期刊论文]
NATURE GENETICS, 2009-11-01, 卷号: 41, 期号: 11, 页码: 1234-U98
Han, Jian-Wen;  Zheng, Hou-Feng;  Cui, Yong;  Sun, Liang-Dan;  Ye, Dong-Qing;  Hu, Zhi;  Xu, Jin-Hua;  Cai, Zhi-Ming;  Huang, Wei;  Zhao, Guo-Ping;  Xie, Hong-Fu;  Fang, Hong;  Lu, Qian-Jin;  Xu, Jian-Hua;  Li, Xiang-Pei;  Pan, Yun-Feng;  Deng, Dan-Qi;  Zeng, Fan-Qin;  Ye, Zhi-Zhong;  Zhang, Xiao-Yan;  Wang, Qing-Wen;  Hao, Fei;  Ma, Li;  Zuo, Xian-Bo;  Zhou, Fu-Sheng;  Du, Wen-Hui;  Cheng, Yi-Lin;  Yang, Jian-Qiang;  Shen, Song-Ke;  Li, Jian;  Sheng, Yu-Jun;  Zuo, Xiao-Xia;  Zhu, Wei-Fang;  Gao, Fei;  Zhang, Pei-Lian;  Guo, Qing;  Li, Bo;  Gao, Min;  Xiao, Feng-Li;  Quan, Cheng;  Zhang, Chi;  Zhang, Zheng;  Zhu, Kun-Ju;  Li, Yang;  Hu, Da-Yan;  Lu, Wen-Sheng;  Huang, Jian-Lin;  Liu, Sheng-Xiu;  Li, Hui;  Ren, Yun-Qing;  Wang, Zai-Xing;  Yang, Chun-Jun;  Wang, Pei-Guang;  Zhou, Wen-Ming;  Lv, Yong-Mei;  Zhang, An-Ping;  Zhang, Sheng-Quan;  Lin, Da;  Li, Yi;  Low, Hui Qi;  Shen, Min;  Zhai, Zhi-Fang;  Wang, Ying;  Zhang, Feng-Yu;  Yang, Sen;  Liu, Jian-Jun;  Zhang, Xue-Jun
View/Download:11/0
 
关于"发热腹痛待查"的诊断思考 [期刊论文]
中国实用内科杂志, 2007, 卷号: 27, 期号: 13, 页码: 1069
蔡月明;  冯佳;  林琦;  李明;  杨平安
View/Download:5/0
 

 

Valid XHTML 1.0!
Copyright © 2007-2017  北京大学医学部 - Feedback
Powered by CSpace