IR@PKUHSC  > 北京大学国际医院
浏览条目

浏览/检索结果: 共199条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Clinical and genetic characteristics of 17 Chinese patients with glycogen storage disease type IXa 期刊论文
GENE, 2017, 卷号: 627, 页码: 149-156
作者:  Zhang, Jiangwei;  Yuan, Yuheng;  Ma, Mingsheng;  Liu, Yan;  Zhang, Weimin;  Yao, Fengxia;  Qiu, Zhengqing
收藏  |  浏览/下载:2/0
Gene mutation  Glycogen storage disease type IX  PHKA2 gene  Phosphorylase kinase  
Gastrointestinal Adverse Events of Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors in Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Network Meta-analysis 期刊论文
CLINICAL THERAPEUTICS, 2017, 卷号: 39, 期号: 9, 页码: 1780-1789
作者:  Wu, Shanshan;  Chai, Sanbao;  Yang, Jun;  Cai, Ting;  Xu, Yang;  Yang, Zhirong;  Zhang, Yuan;  Ji, Linong;  Sun, Feng;  Zhan, Siyan
收藏  |  浏览/下载:3/0
dipeptidyl peptidase 4 inhibitors  gastrointestinal adverse events  network meta-analysis type 2 diabetes  
Serum peptidome profiling for the diagnosis of colorectal cancer: discovery and validation in two independent cohorts 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 35, 页码: 59376-59386
作者:  Wang, Hao;  Luo, Chenghua;  Zhu, Shengtao;  Fang, Honghong;  Gao, Qing;  Ge, Siqi;  Qu, Haixia;  Ma, Qingwei;  Ren, Hongwei;  Wang, Youxin;  Wang, Wei
收藏  |  浏览/下载:3/0
colorectal cancer  peptidome  MALDI-TOF MS  diagnosis panel  
Serum peptidome profiling for the diagnosis of colorectal cancer: discovery and validation in two independent cohorts 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 35, 页码: 59376-59386
作者:  Wang, Hao;  Luo, Chenghua;  Zhu, Shengtao;  Fang, Honghong;  Gao, Qing;  Ge, Siqi;  Qu, Haixia;  Ma, Qingwei;  Ren, Hongwei;  Wang, Youxin;  Wang, Wei
收藏  |  浏览/下载:3/0
colorectal cancer  peptidome  MALDI-TOF MS  diagnosis panel  
Antagomirs Targeting MiroRNA-134 Attenuates Epilepsy in Rats through Regulation of Oxidative Stress, Mitochondrial Functions and Autophagy 期刊论文
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2017, 卷号: 8
作者:  Sun, Jiahang;  Gao, Xiaoying;  Meng, Dawei;  Xu, Yang;  Wang, Xichun;  Gu, Xin;  Guo, Mian;  Shao, Xiaodong;  Yan, Hongwen;  Jiang, Chuanlu;  Zheng, Yongri
收藏  |  浏览/下载:2/0
epilepsy  miR-134  oxidative stress  mitochondrial functions  autophagy  
Droplet digital PCR improved the EGFR mutation diagnosis with pleural fluid samples in non-small-cell lung cancer patients 期刊论文
CLINICA CHIMICA ACTA, 2017, 卷号: 471, 页码: 177-184
作者:  Li, Xiaoyan;  Liu, Yi;  Shi, Weiwei;  Xu, Huayan;  Hu, Haixu;  Dong, Zhengwei;  Zhu, Guanshan;  Sun, Yun;  Liu, Bing;  Gao, Hongjun;  Tang, Chuanhao;  Liu, Xiaoqing
收藏  |  浏览/下载:5/0
Non-small-cell-lung-cancer (NSCLC)  Epidermal growth factor receptor (EGFR)  Tyrosine kinase inhibitor (TKI)  Droplet digital PCR (ddPCR)  Pleural fluid  
SOX10 is over-expressed in bladder cancer and contributes to the malignant bladder cancer cell behaviors 期刊论文
CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY, 2017, 卷号: 19, 期号: 8, 页码: 1035-1044
作者:  Yin, H.;  Qin, C.;  Zhao, Y.;  Du, Y.;  Sheng, Z.;  Wang, Q.;  Song, Q.;  Chen, L.;  Liu, C.;  Xu, T.
收藏  |  浏览/下载:1/0
SOX10  Bladder cancer  Cell proliferation  Invasion  Therapeutic target  
Circulating microRNAs as novel biomarkers of ALK-positive non-small cell lung cancer and predictors of response to crizotinib therapy 期刊论文
ONCOTARGET, 2017, 卷号: 8, 期号: 28, 页码: 45399-45414
作者:  Li, Liang-Liang;  Qu, Li-Li;  Fu, Han-Jiang;  Zheng, Xiao-Fei;  Tang, Chuan-Hao;  Li, Xiao-Yan;  Chen, Jian;  Wang, Wei-Xia;  Yang, Shao-Xing;  Wang, Lin;  Zhao, Guan-Hua;  Lv, Pan-Pan;  Zhang, Min;  Lei, Yang-Yang;  Qin, Hai-Feng;  Wang, Hong;  Gao, Hong-Jun;  Liu, Xiao-Qing
收藏  |  浏览/下载:2/0
microRNA  plasma  biomarker  non-small cell lung cancer  ALK  
Expert consensus for PVCR in severe, rigid and angular spinal deformity treatment: The Kunming consensus 期刊论文
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY, 2017, 卷号: 25, 期号: 2
作者:  Xie, Jing-Ming;  Chen, Zhong-Qiang;  Shen, Jian-Xiong;  Zhang, Xue-Song;  Yang, Cao;  Zheng, Zhao-Min;  Qian, Bang-Ping;  Tzeng, Shiau-Tzu;  Tian, Hui-Zhong;  Li, Chao;  Wu, Ji;  Wu, Zeng-Hui;  Ding, Wen-Yuan;  Ma, Yuan;  Du, Shi-Xin;  Bai, Yu-Shu;  Wang, Ying-Song;  Liu, Li-Min;  Yang, Hua;  Zhou, Zhuo-Jia;  Xie, Shi-Ming;  Cao, Qi;  Yang, Zhao
收藏  |  浏览/下载:3/0
Posterior vertebral column resection  spinal deformity  surgical treatment  
Perioperative management of intracardiac leiomyomatosis An observational cohort study 期刊论文
MEDICINE, 2017, 卷号: 96, 期号: 29
作者:  Xu, Jiaying;  Wei, Min;  Miao, Qi;  Zhu, Bin;  Yu, Chunhua;  Huang, Yuguang
收藏  |  浏览/下载:3/0
intracardiac leiomyomatosis  perioperative management  transesophageal echocardiography