IR@PKUHSC  > 北京大学第三临床医学院  > 神经内科
学科主题临床医学
Genome-wide association analyses in Han Chinese identify two new susceptibility loci for amyotrophic lateral sclerosis (vol 45, pg 697, 2013)
Deng, Min; Wei, Ling; Zuo, Xianbo; Tian, Yanghua; Xie, Fei; Hu, Panpan; Zhu, Chunyan; Yu, Fengqiong; Meng, Yu; Wang, Honghao; Zhang, Fangfang; Ma, Huijuan; Ye, Rong; Cheng, Huaidong; Du, Jing; Dong, Wenwen; Zhou, Shanshan; Wang, Changqing; Wang, Yu; Wang, Jingye; Chen, Xianwen; Sun, Zhongwu; Zhou, Nong; Jiang, Yubao; Liu, Xiuxiu; Li, Xiaogang; Zhang, Nan; Liu, Na; Guan, Yingjun; Han, Yongsheng; Han, Yongzhu; Lv, Xinyi; Fu, Yu; Yu, Hui; Xi, Chunhua; Xie, Dandan; Zhao, Qiyuan; Xie, Peng; Wang, Xin; Zhang, Zhijun; Shen, Lu; Cui, Yong; Yin, Xianyong; Cheng, Hui; Liang, Bo; Zheng, Xiaodong; Lee, Tatia M. C.; Chen, Gang; Zhou, Fusheng; Veldink, Jan H.; Robberecht, Wim; Landers, John E.; Andersen, Peter M.; Al-Chalabi, Ammar; Shaw, Chris; Liu, Chunfeng; Tang, Beisha; Xiao, Shangxi; Robertson, Janice; Zhang, Fengyu; Van den Berg, Leonard H.; Sun, Liangdan; Liu, Jianjun; Yang, Sen; Ju, Xiaodong; Wang, Kai; Zhang, Xuejun
刊名NATURE GENETICS
2013-06-01
DOI10.1038/ng0613-714
45期:6页:714-714
收录类别SCI
文章类型Correction
WOS标题词Science & Technology
类目[WOS]Genetics & Heredity
研究领域[WOS]Genetics & Heredity
语种英语
WOS记录号WOS:000319563900028
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/56156
专题北京大学第三临床医学院_神经内科
北京大学临床肿瘤学院_胃肠肿瘤中心一病区
作者单位Peking Univ, Dept Neurol, Hosp 3, Beijing 100871, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Deng, Min,Wei, Ling,Zuo, Xianbo,et al. Genome-wide association analyses in Han Chinese identify two new susceptibility loci for amyotrophic lateral sclerosis (vol 45, pg 697, 2013)[J]. NATURE GENETICS,2013,45(6):714-714.
APA Deng, Min.,Wei, Ling.,Zuo, Xianbo.,Tian, Yanghua.,Xie, Fei.,...&Zhang, Xuejun.(2013).Genome-wide association analyses in Han Chinese identify two new susceptibility loci for amyotrophic lateral sclerosis (vol 45, pg 697, 2013).NATURE GENETICS,45(6),714-714.
MLA Deng, Min,et al."Genome-wide association analyses in Han Chinese identify two new susceptibility loci for amyotrophic lateral sclerosis (vol 45, pg 697, 2013)".NATURE GENETICS 45.6(2013):714-714.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Deng, Min]的文章
[Wei, Ling]的文章
[Zuo, Xianbo]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Deng, Min]的文章
[Wei, Ling]的文章
[Zuo, Xianbo]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Deng, Min]的文章
[Wei, Ling]的文章
[Zuo, Xianbo]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。