IR@PKUHSC  > 北京大学第一临床医学院  > 肾脏内科
学科主题临床医学
A tribute to Hai-yan Wang (1937-2014)
Zhao, Ming-hui
刊名KIDNEY INTERNATIONAL
2015-03-01
DOI10.1038/ki.2015.1
87期:3页:489-489
收录类别SCI
文章类型Biographical-Item
WOS标题词Science & Technology
类目[WOS]Urology & Nephrology
研究领域[WOS]Urology & Nephrology
语种英语
WOS记录号WOS:000350533300001
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/61104
专题北京大学第一临床医学院_肾脏内科
作者单位Peking Univ, Div Renal, Hosp 1, Beijing 100034, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Zhao, Ming-hui. A tribute to Hai-yan Wang (1937-2014)[J]. KIDNEY INTERNATIONAL,2015,87(3):489-489.
APA Zhao, Ming-hui.(2015).A tribute to Hai-yan Wang (1937-2014).KIDNEY INTERNATIONAL,87(3),489-489.
MLA Zhao, Ming-hui."A tribute to Hai-yan Wang (1937-2014)".KIDNEY INTERNATIONAL 87.3(2015):489-489.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Zhao, Ming-hui]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Zhao, Ming-hui]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Zhao, Ming-hui]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。