IR@PKUHSC  > 北京大学第一临床医学院
学科主题临床医学
Re-treatment and risk factors of refractory Kawasaki disease
Du, Zhong-Dong1; Zhao, Di2; Du, Junbao3
刊名PEDIATRICS
2008
suppl.S页:S161-S161
收录类别SCI
文章类型Meeting Abstract
WOS标题词Science & Technology
类目[WOS]Pediatrics
研究领域[WOS]Pediatrics
语种英语
WOS记录号WOS:000253792300167
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.bjmu.edu.cn/handle/400002259/64970
专题北京大学第一临床医学院
作者单位1.Capital Inst Pediat, Beijing, Peoples R China
2.Peking Univ, First Hosp, Beijing 100871, Peoples R China
3.Capital Med univ, Beijing Childrens Hosp, Beijing, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Du, Zhong-Dong,Zhao, Di,Du, Junbao. Re-treatment and risk factors of refractory Kawasaki disease[J]. PEDIATRICS,2008,suppl.S:S161-S161.
APA Du, Zhong-Dong,Zhao, Di,&Du, Junbao.(2008).Re-treatment and risk factors of refractory Kawasaki disease.PEDIATRICS,suppl.S,S161-S161.
MLA Du, Zhong-Dong,et al."Re-treatment and risk factors of refractory Kawasaki disease".PEDIATRICS suppl.S(2008):S161-S161.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Du, Zhong-Dong]的文章
[Zhao, Di]的文章
[Du, Junbao]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Du, Zhong-Dong]的文章
[Zhao, Di]的文章
[Du, Junbao]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Du, Zhong-Dong]的文章
[Zhao, Di]的文章
[Du, Junbao]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。