IR@PKUHSC
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共368条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Genetic predictors of efficacy and toxicity of iguratimod in patients with rheumatoid arthritis 期刊论文
PHARMACOGENOMICS, 2018, 卷号: 19, 期号: 5, 页码: 383-392
作者:  Xiao, Wenjing;  Guo, Jian-Ping;  Li, Chun;  Ye, Hua;  Wei, Wei;  Zou, Yaohong;  Dai, Lie;  Li, Zhijun;  Zhang, Miaojia;  Li, Xiangpei;  Cai, Xiaoyan;  Zhao, Jianhong;  Wang, Youlian;  Tao, Yi;  Liu, Dongzhou;  Li, Yasong;  Wu, Min;  Sun, Erwei;  Wu, Lijun;  Luo, Li;  Mu, Rong;  Li, Zhanguo
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/06/22
efficacy  genetic predictors  iguratimod  rheumatoid arthritis  toxicity  
Impaired CD27(+)IgD(+) B Cells With Altered Gene Signature in Rheumatoid Arthritis 期刊论文
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 2018, 卷号: 9
作者:  Hu, Fanlei;  Zhang, Wei;  Shi, Lianjie;  Liu, Xu;  Jia, Yuan;  Xu, Liling;  Zhu, Huaqun;  Li, Yingni;  Xu, Dakang;  Lu, Liwei;  Qiu, Xiaoyan;  Liu, Wanli;  Qiao, Junjie;  Wang, Yongfu;  Li, Zhanguo
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/05/24
rheumatoid arthritis  innate-like B cells  CD27(+)IgD(+) B cells  natural IgM  gene signature  
Remission assessment of rheumatoid arthritis in daily practice in China: a cross-sectional observational study 期刊论文
CLINICAL RHEUMATOLOGY, 2018, 卷号: 37, 期号: 3, 页码: 597-605
作者:  Zhu, Huaqun;  Li, Ru;  Da, Zhanyun;  Bi, Liqi;  Li, Xiangpei;  Li, Yang;  Liu, Chongyang;  Zhang, Fengxiao;  Li, Zhijun;  Liu, Xiangyuan;  Zhang, Zhiyi;  Sun, Lingyun;  Wang, Youlian;  Zhang, Wei;  Jiang, Quan;  Chen, Jinwei;  Chen, Qingping;  Li, Zhenbin;  Wu, Lijun;  Qi, Wencheng;  Xu, Jianhua;  Cui, Xiangjun;  Wang, Xiaofei;  Li, Long;  Leng, Xiaomei;  Wang, Guochun;  Zhao, Dongbao;  Jiang, Lindi;  He, Dongyi;  Liu, Xiaomin;  Li, Ling;  Fang, Yongfei;  Huang, Cibo;  Wu, Huaxiang;  Hu, Shaoxian;  Li, Qin;  Song, Hui;  Xiao, Weiguo;  Gong, Lu;  Zhang, Liaojia;  Li, Xiaofeng;  Li, Zhanguo;  Su, Yin
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/05/24
Adverse events  DMARDs  Disease activity  Medical options  Rheumatoid arthritis  
Exome-wide association study identifies four novel loci for systemic lupus erythematosus in Han Chinese population 期刊论文
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, 2018, 卷号: 77, 期号: 3
作者:  Wen, Leilei;  Zhu, Caihong;  Zhu, Zhengwei;  Yang, Chao;  Zheng, Xiaodong;  Liu, Lu;  Zuo, Xianbo;  Sheng, Yujun;  Tang, Huayang;  Liang, Bo;  Zhou, Yi;  Li, Pan;  Zhu, Jun;  Ding, Yantao;  Chen, Gang;  Gao, Jinping;  Tang, Lili;  Cheng, Yuyan;  Sun, Jingying;  Elango, Tamilselvi;  Kafle, Anjana;  Yu, Ruixing;  Xue, Ke;  Zhang, Yaohua;  Li, Feng;  Li, Zhanguo;  Guo, Jianping;  Zhang, Xuan;  Zhou, Chen;  Tang, Yuanjia;  Shen, Nan;  Wang, Meng;  Yu, Xueqing;  Liu, Shengxiu;  Fan, Xing;  Gao, Min;  Xiao, Fengli;  Wang, Peiguang;  Wang, Zaixing;  Zhang, Anping;  Zhou, Fusheng;  Sun, Liangdan;  Yang, Sen;  Xu, Jinhua;  Yin, Xianyong;  Cui, Yong;  Zhang, Xuejun
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/05/24
Identification of a novel autoantibody against self-vimentin specific in secondary Sjogren′s syndrome 期刊论文
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY, 2018, 卷号: 20
作者:  Li, Yu-Hui;  Gao, Ya-Ping;  Dong, Jie;  Shi, Lian-Jie;  Sun, Xiao-Lin;  Li, Ru;  Zhang, Xue-Wu;  Liu, Yu;  Long, Li;  He, Jing;  Zhong, Qun-Jie;  Morand, Eric;  Yang, Guang;  Li, Zhan-Guo
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/06/22
Sjogren&prime  s syndrome  Biomarker  Autoantigen  Vimentin  
A Rare Variant (rs933717) at FBXO31-MAP1LC3B in Chinese Is Associated With Systemic Lupus Erythematosus 期刊论文
ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY, 2018, 卷号: 70, 期号: 2, 页码: 287-297
作者:  Qi, Yuan-yuan;  Zhou, Xu-jie;  Nath, Swapan K.;  Sun, Celi;  Wang, Yan-na;  Hou, Ping;  Mu, Rong;  Li, Chun;  Guo, Jian-ping;  Li, Zhan-guo;  Wang, Geng;  Xu, Hu-ji;  Hao, Yan-jie;  Zhang, Zhuo-li;  Yue, Wei-hua;  Zhang, Huoru;  Zhao, Ming-hui;  Zhang, Hong
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/03/15
Tofacitinib with conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs in Chinese patients with rheumatoid arthritis: Patient-reported outcomes from a Phase 3 randomized controlled trial 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, 2018, 卷号: 21, 期号: 2, 页码: 402-414
作者:  Li, Zhanguo;  An, Yuan;  Su, Houheng;  Li, Xiangpei;  Xu, Jianhua;  Zheng, Yi;  Li, Guiye;  Kwok, Kenneth;  Wang, Lisy;  Wu, Qizhe
Adobe PDF(378Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/03/15
HAQ  pain  patient-reported outcomes  rheumatoid arthritis  tofacitinib  
Treatment of immunoglobulin G4-related sialadenitis: outcomes of glucocorticoid therapy combined with steroid-sparing agents 期刊论文
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY, 2018, 卷号: 20
作者:  Hong, Xia;  Zhang, Yan-Yan;  Li, Wei;  Liu, Yan-Ying;  Wang, Zhen;  Chen, Yan;  Gao, Yan;  Sun, Zhi-Peng;  Peng, Xin;  Su, Jia-Zeng;  Cai, Zhi-Gang;  Zhang, Lei;  He, Jing;  Ren, Li-Min;  Yang, Hong-Yu;  Li, Zhan-Guo;  Yu, Guang-Yan
Adobe PDF(1126Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:61/0  |  提交时间:2018/03/15
IgG4-related sialadenitis  Treatment  Glucocorticoid  Steroid-sparing agents  Serum IgG4 level  
IL1F7 Gene Polymorphism Is not Associated with Rheumatoid Arthritis Susceptibility in the Northern Chinese Han Population: A Case-Control Study 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 131, 期号: 2, 页码: 171-179
作者:  Zhang, Xiao-Ying;  Zuo, Yu;  Li, Chun;  Tu, Xin;  Xu, Hu-Ji;  Guo, Jian-Ping;  Li, Zhan-Guo;  Mu, Rong
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/03/15
ILIF7 Gene  Interleukin-37  Rheumatoid Arthritis  Single-nucleotide Polymorphisms  
Macrophage activation syndrome in systemic lupus erythematosus: a multicenter, case-control study in China 期刊论文
CLINICAL RHEUMATOLOGY, 2018, 卷号: 37, 期号: 1, 页码: 93-100
作者:  Liu, Ai-Chun;  Yang, Yue;  Li, Meng-Tao;  Jia, Yuan;  Chen, Sheng;  Ye, Shuang;  Zeng, Xiang-Zong;  Wang, Zhao;  Zhao, Jin-Xia;  Liu, Xiang-Yuan;  Zhu, Jian;  Zhao, Yan;  Zeng, Xiao-Feng;  Li, Zhan-Guo
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/03/15
Ferritins  Lupus erythematosus, systemic  Macrophage activation syndrome