IR@PKUHSC
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共505条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enhanced MiR-711 transcription by PPAR gamma induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis targeting calnexin in rat cardiomyocytes after myocardial infarction 期刊论文
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, 2018, 卷号: 118, 页码: 36-45
作者:  Zhao, Na;  Mi, Lan;  Zhang, Xunjun;  Xu, Minyao;  Yu, Haiyi;  Liu, Zhongwei;  Liu, Xiaojun;  Guan, Gongchang;  Gao, Wei;  Wang, Junkui
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/07/09
ASSOCIATION BETWEEN GENETIC VARIANTS IN PCSK9/APOB/LDLR AND PREMATURE MYOCARDIAL INFARCTION IN HAN CHINESE 期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, 2018, 卷号: suppl.S, 期号: 11, 页码: 114-114
作者:  Pu, Tian;  Yu, Haiyi;  Xu, Ming;  Gao, Wei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/22
Myeloperoxidase mediated HDL oxidation and HDL proteome changes do not contribute to dysfunctional HDL in Chinese subjects with coronary artery disease 期刊论文
PLOS ONE, 2018, 卷号: 13, 期号: 3
作者:  Wang, Guisong;  Mathew, Anna Vachaparampil;  Yu, Haiyi;  Li, Lei;  He, Liyun;  Gao, Wei;  Liu, Xiaodan;  Guo, Yanhong;  Byun, Jaeman;  Zhang, Jifeng;  Chen, Y. Eugene;  Pennathur, Subramaniam
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/05/17
IL-18 cleavage triggers cardiac inflammation and fibrosis upon beta-adrenergic insult 期刊论文
EUROPEAN HEART JOURNAL, 2018, 卷号: 39, 期号: 1, 页码: 60-69
作者:  Xiao, Han;  Li, Hao;  Wang, Jing-Jing;  Zhang, Jian-Shu;  Shen, Jing;  An, Xiang-Bo;  Zhang, Cong-Cong;  Wu, Ji-Min;  Song, Yao;  Wang, Xin-Yu;  Yu, Hai-Yi;  Deng, Xiang-Ning;  Li, Zi-Jian;  Xu, Ming;  Lu, Zhi-Zhen;  Du, Jie;  Gao, Wei;  Zhang, Ai-Hua;  Feng, Yue;  Zhang, You-Yi
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/06/22
Beta adrenergic receptors stimulation  Stress  Myocardial inflammation  Inflammasome  Interleukin 18  
The use of hydrophobic penetrating peptide cyclosporin A to deliver proapoptotic peptide: a possibly better choice than positively charged TAT 期刊论文
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, 2017, 卷号: 259, 页码: E133-E133
作者:  Gao, Wei;  Yang, Xiucong;  Zhang, Qiang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/11/14
hydrophobic penetrating peptide  cyclosporin A  proapoptotic peptide  intracellular delivery  
Association of serum uric acid with increased risk of cancer among hypertensive Chinese 期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER, 2017, 卷号: 141, 期号: 1, 页码: 112-120
作者:  Yang, Juan;  Wang, Yupeng;  Zhao, Qianqian;  Zhang, Xianglin;  Wang, Xiaobin;  Qin, Xianhui;  Zhang, Rong;  Shen, Lin;  Jiang, Xiaodong;  Jiang, Hua;  Lei, Yu;  Wang, Binyan;  Gu, Jin;  Hou, Fan Fan;  Huo, Yong;  Gao, Wei;  Xu, Xiping
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/11/02
serum uric acid  cancer incidence  cancer mortality  hypertension  Chinese  
Vascular Remodelling Relates to an Elevated Oscillatory Shear Index and Relative Residence Time in Spontaneously Hypertensive Rats 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Chen, Zhiyan;  Yu, Haiyi;  Shi, Yue;  Zhu, Minjia;  Wang, Yueshen;  Hu, Xi;  Zhang, Youyi;  Chang, Yu;  Xu, Ming;  Gao, Wei
Adobe PDF(4371Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/11/02
What Has Shaken the Determination of Medical Students to Become a Doctor? 期刊论文
CHINESE MEDICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 130, 期号: 8, 页码: 1001-1002
作者:  Xu, Xin-Ye;  Gao, Wei;  Zhang, Ai-Jing;  Huang, Jing;  Cui, Ming;  Zhao, Wei
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/11/14
Career Choice  Occupational Risk  Social Status  
Catestatin-A Novel Predictor of Left Ventricular Remodeling After Acute Myocardial Infarction 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7
作者:  Zhu, Dan;  Xie, Hong;  Wang, Xinyu;  Liang, Ying;  Yu, Haiyi;  Gao, Wei
Adobe PDF(929Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2017/11/14
巨细胞病毒心肌炎诊断治疗进展 期刊论文
中国实用内科杂志, 2017, 期号: 02, 页码: 159-161
作者:  张瑞涛;  汪宇鹏;  陈宝霞;  郭丽君;  高炜
Adobe PDF(857Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/06/25
心肌炎  巨细胞病毒