IR@PKUHSC

浏览/检索结果: 共30577条,第51-60条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Predictors of high-cost hospitalization in the treatment of acute coronary syndrome in Asia: findings from EPICOR Asia 期刊论文
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS, 2018, 卷号: 18
作者:  Jan, Stephen;  Lee, Stephen W-L;  Sawhney, Jitendra P. S.;  Ong, Tiong K.;  Chin, Chee Tang;  Kim, Hyo-Soo;  Krittayaphong, Rungroj;  Nhan, Vo T.;  Pocock, Stuart J.;  Vega, Ana M.;  Hayashi, Nobuya;  Huo, Yong
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Acute coronary syndrome  Asia  Health insurance  Costs  Hospitalization  
Delayed treatment of propofol inhibits lipopolysaccharide-induced inflammation in microglia through the PI3K/PKB pathway 期刊论文
NEUROREPORT, 2018, 卷号: 29, 期号: 10, 页码: 839-845
作者:  Luo, Jun;  Huang, Baoyi;  Zhang, Zhijing;  Liu, Min;  Luo, Tao
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/08/01
microglia  neuroinflammation  propofol  protein kinase B  
Novel oncogene COPS3 interacts with Beclin1 and Raf-1 to regulate metastasis of osteosarcoma through autophagy 期刊论文
JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH, 2018, 卷号: 37
作者:  Zhang, Fan;  Yan, Taiqiang;  Guo, Wei;  Sun, Kunkun;  Wang, Shidong;  Bao, Xing;  Liu, Kuisheng;  Zheng, Bingxin;  Zhang, Hongliang;  Ren, Tingting
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/08/01
COPS3  Raf-1  Beclin1  Autophagy  Osteosarcoma metastasis  
Knockdown of Yin Yang 1 enhances anticancer effects of cisplatin through protein phosphatase 2A-mediated T308 dephosphorylation of AKT 期刊论文
CELL DEATH & DISEASE, 2018, 卷号: 9
作者:  Zhao, Lu;  Li, Ran;  Gan, Ye-Hua
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Calcifediol (25-hydroxyvitamin D) improvement and calcium-phosphate metabolism of alendronate sodium/vitamin D-3 combination in Chinese women with postmenopausal osteoporosis: a post hoc efficacy analysis and safety reappraisal 期刊论文
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS, 2018, 卷号: 19
作者:  Liao, Er-Yuan;  Zhang, Zhen-Lin;  Xia, Wei-Bo;  Lin, Hua;  Cheng, Qun;  Wang, Li;  Hao, Yong-Qiang;  Chen, De-Cai;  Tang, Hai;  Peng, Yong-De;  You, Li;  He, Liang;  Hu, Zhao-Heng;  Song, Chun-Li;  Wei, Fang;  Wang, Jue;  Zhang, Lei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
Postmenopausal osteoporosis  Alendronate sodium  Calcitriol  Calcifediol  Calcium/phosphate metabolism  
Novel Adipokine, FAM19A5, Inhibits Neointima Formation After Injury Through Sphingosine-1-Phosphate Receptor 2 期刊论文
CIRCULATION, 2018, 卷号: 138, 期号: 1, 页码: 48-63
作者:  Wang, Yingbao;  Chen, Dixin;  Zhang, Yan;  Wang, Pingzhang;  Zheng, Can;  Zhang, Songyang;  Yu, Bing;  Zhang, Lu;  Zhao, Guizhen;  Ma, Baihui;  Cai, Zeyu;  Xie, Nan;  Huang, Shiyang;  Liu, Ziyi;  Mo, Xiaoning;  Guan, Youfei;  Wang, Xian;  Fu, Yi;  Ma, Dalong;  Wang, Ying;  Kong, Wei
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
adipokine  FAM19A5  neointima formation  S1PR2  VSMC  
Minimal change disease associated with anti-PD1 immunotherapy: a case report 期刊论文
BMC NEPHROLOGY, 2018, 卷号: 19
作者:  Gao, Bixia;  Lin, Ningjing;  Wang, Suxia;  Wang, Yu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/08/01
Oncologic immunotherapy  Anti-PD1  Nephrotic syndrome  Minimal change disease  
Risk Factors for Recent Suicide Attempts in Major Depressive Disorder Patients in China: Results From a National Study 期刊论文
FRONTIERS IN PSYCHIATRY, 2018, 卷号: 9
作者:  Xin, Li-Min;  Chen, Lin;  Su, Yun-Ai;  Yang, Fu-De;  Wang, Gang;  Fang, Yi-Ru;  Lu, Zheng;  Yang, Hai-Chen;  Hu, Jian;  Chen, Zhi-Yu;  Huang, Yi;  Sun, Jing;  Wang, Xiao-Ping;  Li, Hui-Chun;  Zhang, Jin-Bei;  Si, Tian-Mei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/08/01
suicide attempt  major depressive disorder  risk factor  melancholic features  China  
Autophagy defects and related genetic variations in renal cell carcinoma with eosinophilic cytoplasmic inclusions 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2018, 卷号: 8
作者:  Yu, Zhou;  Ma, Jing;  Li, Xia;  Liu, Yixiong;  Li, Mingyang;  Wang, Lu;  Zhao, Ming;  He, Huiying;  Zhang, Yifen;  Rao, Qiu;  Zhao, Danhui;  Wang, Yingmei;  Fan, Linni;  Li, Peifeng;  Liu, Yang;  Liu, Fang;  Zhang, Feng;  Ye, Jing;  Yan, Qingguo;  Guo, Shuangping;  Wang, Zhe
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/08/01
Association between major depressive episode and risk of type 2 diabetes: A large prospective cohort study in Chinese adults 期刊论文
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018, 卷号: 234, 页码: 59-66
作者:  Meng, Ruiwei;  Liu, Na;  Yu, Canqing;  Pan, Xiongfei;  Lv, Jun;  Guo, Yu;  Bian, Zheng;  Yang, Ling;  Chen, Yiping;  Chen, Zhengming;  Pan, An;  Li, Liming;  China Kadoorie Biobank Collaborati
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/05/24
Major depressive episode  Type 2 diabetes  Prospective cohort study  Chinese